world cup 2022 diễn ra khi nào Karolina Kowalkiewicz

Chỉ số máy bay chiến đấu

Chiều cao 5'3
Trọng lượng 135lbs
Nơi sinh Ba Lan

Tin tức