DWCS mùa 6: Tuần 1

we truly have the best fans in the world Juan Andres Luna vs Alessandro Costa

Ngày 26 tháng 7 năm 2022 UFC Apex ở Las Vegas, Nevada ESPN+ lúc 8 giờ chiều Et

Alessandro Costa def. Juan Andres Luna


Alessandro Costa def. Andres Luna Martinetti thông qua quyết định chia rẽ (30-27, 28-29, 29-28)

TRỰC TIẾP! Kết quả của UFC ‘Ứng cử viên, các bản cập nhật phát trực tuyến

UFC "Series Ứng cử viên" Phần 6, Kết quả tập 1, Cập nhật phát trực tuyến thời gian thực tối nay (Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022) cho chương trình Đêm thứ ba của Dana White, với một chính của Middle Weight ...

Thêm Juan Andres Luna so với Alessandro Costa News

Ngày: 26 tháng 7 năm 2022

Juan Andres Luna Alessandro Costa
tuổi tác
Chiều cao
trọng lượng