PFL playoffs 3

kết quả Louie Sutherland vs Áp -ra -ham

Ngày 20 tháng 8 năm 2022 Đấu trường hộp đồng, London

Áp -ra -ham billy def. Louie Sutherland


Áp -ra -ham billy def. Louie Sutherland theo quyết định nhất trí (30-27 x 3)

TRỰC TIẾP! PFL playoffs 3 kết quả, phát trực tuyến các bản cập nhật play-by-play

Playoff PFL 2022 2022 tiếp tục ngày hôm nay (Sat., ngày 20 tháng 8 năm 2022) bên trong Copper Box Arena ở London, Anh, phát trực tiếp trên ESPN+ và ESPN.

PFL playoffs 3 kết quả

+

Nhận kết quả PFL Playoffs 3 cho sự kiện Harrison vs Jindrova chiều thứ bảy.

Thêm tin tức của Louie Sutherland so với Abraham

Ngày: 20 tháng 8 năm 2022

Louie Sutherland Áp -ra -ham
tuổi tác
Chiều cao
trọng lượng