việt nam ngày nào đá Kết quả chiến đấu của Bellator

Bellator 284: Gracie vs Yamauchi

Ngày 12 tháng 8 năm 2022

Thẻ chính (Showtime lúc 9 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 283

Ngày 22 tháng 7 năm 2022

Thẻ chính (10 giờ tối ET trên Showtime): Prelims (YouTube lúc 7 giờ tối ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 282: Mousasi Vs. Eblenen

24 tháng 6,

Thẻ chính (9 giờ tối ET trên Showtime): Prelims (YouTube lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 281: MVP so với Storley

Ngày 13 tháng 5 năm 2022

Thẻ chính (Showtime lúc 4 giờ chiều ET); Prelims (YouTube lúc 12:30 tối ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 280: Bader vs Kongo 2

Ngày 6 tháng 5 năm 2022

Thẻ chính (Showtime lúc 4 giờ chiều ET); Prelims (YouTube lúc 12:30 tối ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator

23 tháng 4,

Thẻ chính (Showtime lúc 10:30 tối ET); Prelims (Youutube lúc 8:30 tối ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 278

Ngày 22 tháng 4 năm 2022

Thẻ chính (Showtime lúc 10 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 9 giờ tối ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 277: McKee vs Pitbull 2

Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Thẻ chính (10 giờ tối ET trên Showtime): Prelims (YouTube lúc 7 giờ tối ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 276: Borics vs. Burrell

Ngày 12 tháng 3 năm 2022

Thẻ chính (9 giờ tối ET trên Showtime): Prelims (YouTube lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 275: Mousasi Vs. Vanderford

25 tháng 2,

Thẻ chính (Showtime lúc 4 giờ chiều ET); Prelims (Youutube lúc 1 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 274: Gracie vs. Storley

Ngày 19 tháng 2 năm 2022

Thẻ chính (Showtime lúc 9 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 273: Bader vs. Moldavsky

Ngày 29 tháng 1 năm 2022

Thẻ chính (10 giờ tối ET trên Showtime): Prelims (YouTube lúc 7 giờ tối ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 272: Pettis vs Horiguchi

Ngày 3 tháng 12 năm 2021

Thẻ chính (Showtime lúc 10 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 7 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 271: Cyborg vs Kavanagh

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Thẻ chính (10:00 tối ET trên Showtime): Prelims (YouTube lúc 7:00 tối ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 270: queally vs Pitbull 2

Ngày 5 tháng 11 năm 2021

Thẻ chính (Showtime lúc 5 giờ chiều ET); Prelims (YouTube lúc 1:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 269: Fedor Vs. Johnson

Ngày 23 tháng 10 năm 2021

Showtime (thẻ chính lúc 2 giờ chiều ET); YouTube (Prelims lúc 11 giờ sáng ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 268: Nemkov Vs. Anglickas

Ngày 16 tháng 10 năm 2021

Thẻ chính (Showtime lúc 10 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 7 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator London: Lima vs MVP 2

Ngày 1 tháng 10 năm 2021

Thẻ chính (4 giờ chiều ET trên Showtime): Prelims (YouTube lúc 12:30 tối ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 266: Davis vs Romero

Ngày 18 tháng 9 năm 2021

Thẻ chính (Showtime lúc 10 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 7 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 265

Ngày 20 tháng 8 năm 2021

Thẻ chính (Showtime lúc 9 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 264: Mousasi vs Salter

Ngày 13 tháng 8 năm 2021

Thẻ chính (Showtime lúc 9 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 263

Ngày 31 tháng 7 năm 2021

Thẻ chính (Showtime lúc 10 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 7 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 262

Ngày 16 tháng 7 năm 2021

Thẻ chính (Showtime lúc 9 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 261

Ngày 25 tháng 6 năm 2021

Thẻ chính (9 giờ tối ET trên Showtime): Prelims (YouTube lúc 6:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Bellator 260

Ngày 11 tháng 6 năm 2021

Thẻ chính (Showtime lúc 9 giờ tối ET); Prelims (YouTube lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard