UFC London

việt nam bao giờ đá Jai Herbert vs Kyle Nelson

Ngày 23 tháng 7 năm 2022 O2, London Thẻ chính (ESPN+ lúc 2 giờ chiều ET); Prelims giờ thi đấu world cup 2022 (ESPN+ lúc 11 giờ sáng ET)

Jai Herbert def. Kyle Nelson


Jai Herbert def. Kyle Nelson thông qua quyết định nhất trí (29-28, 29-28, 29-28) Jai Herbert Def. Kyle Nelson thông qua quyết định nhất trí (29-28, 29-28, 29-28)

TRỰC TIẾP! Kết quả của UFC London & Play-by-play!

Kết quả phát trực tiếp của UFC London, cập nhật play-by-play cho giờ thi đấu world cup 2022 Curtis Blaydes vs Tom Aspinall do MMA tổ chức phát trực tuyến trên ESPN+ Today (Sat., ngày 23 tháng 7 năm 2022) từ O2 Arena ở London, Anh, cũng ...

Thời gian bắt đầu của UFC London, người đang chiến đấu hôm nay!

Hoàn thành bản xem trước thẻ chiến đấu UFC London cho sự kiện "Blaydes vs Aspinall" hôm nay (Sat., ngày 23 tháng 7 năm 2022) trên ESPN+. Nhận thời gian bắt đầu, địa điểm, ngày, giờ thi đấu world cup 2022 đơn đặt hàng, kênh truyền hình, xếp hàng và ...

TRỰC TIẾP! UFC London Stream Stream Stream

Kết quả cân nặng sớm của UFC London, luồng video trực tiếp cho sự kiện MMA do Curtis Blaydes vs Tom Aspinall dẫn đầu trên ESPN+ vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2022 bên trong Đấu trường O2 ở London, Anh, cũng có Paddy ...

Thêm Jai Herbert vs Kyle Nelson News

Ngày: 23 tháng giờ thi đấu world cup 2022 7 năm 2022

Jai Herbert Kyle Nelson
34 tuổi tác 31
6-foot-1 Chiều cao 5'11
trọng lượng 155lbs
giờ thi đấu world cup 2022