việt nam đấu Rob phông chữ

Chỉ số máy bay chiến đấu

rubick dota 2
Chiều cao 5'8
Trọng lượng 145lbs
Nơi sinh Hoa Kỳ

Tin tức