vòng loại world cup 2022 trực tiếp Kết quả chiến đấu PFL

PFFL playoffs 3: Harrison vs Jindrova

Ngày 20 tháng 8 năm 2022

Thẻ chính

Undercard

Playoffs PFL 2: MacDonald vs Taylor

Ngày 13 tháng 8 năm 2022

Thẻ chính (ESPN/ESPN+ lúc 2 giờ chiều ET); Prelims (ESPN+ lúc 12 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFFL playoffs 1: Pettis vs Ray 2

Ngày 5 tháng 8 năm 2022

Thẻ chính

Undercard

PFL 6: Harrison Vs. Trẻ tuổi

01 tháng 7,

Thẻ chính (ESPN, ESPN+ lúc 8 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 5: Cappelozza Vs. Scheffel

24 tháng 6,

Thẻ chính (ESPN/ESPN+ lúc 8 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 6 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 4: Collard Vs. Martinezeezeezeezeezeez

17 tháng 6,

Thẻ chính (ESPN/ESPN+ lúc 10 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 7 giờ chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 3: Harrison Vs. Mokhnatic

06 tháng 5,

Thẻ chính

Undercard

PFL 2: Cappelozza Vs. Austin

28 tháng 4,

Thẻ chính (ESPN2, ESPN+ lúc 9 giờ tối ET); Prelims: (ESPN2/ESPN+ lúc 6:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 1: Collard Vs. Stephens

Ngày 20 tháng 4,

Thẻ chính: ESPN, ESPN+ lúc 9:00 tối ET; Prelms: ESPN lúc 6:00 chiều

Thẻ chính

Undercard

Giải vô địch thế giới PFL 2021

27 tháng 10 năm 2021

Thẻ chính: ESPN2 & ESPN+ vào 8 giờ tối Et; Mở đầu: ESPN+ lúc 4:30 chiều Et

Thẻ chính

Undercard

PFF playoffs 3: Loughnane vs Khaybulaev

Ngày 27 tháng 8 năm 2021

Thẻ chính (ESPN2/ESPN+ lúc 10 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 6:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFFL playoffs 2: Harrison Vs. Fabian

Ngày 19 tháng 8,

Thẻ chính (ESPN2/ESPN+ lúc 9 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 5:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

Playoffs PFL 1: Cooper III Vs. MacDonald

Ngày 13 tháng 8,

Thẻ chính (ESPN2/ESPN+ lúc 9 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 5:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 6: Harrison vs Dandois

Ngày 25 tháng 6 năm 2021

Thẻ chính (ESPN2 lúc 10 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 6:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 5: MacDonald vs. Tibau

Ngày 17 tháng 6 năm 2021

Thẻ chính (ESPN2 lúc 9 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 5:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 4: Khiên so với Elkins

Ngày 10 tháng 6 năm 2021

Thẻ chính (ESPN2 lúc 10 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 7:00 tối ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 3: Werdum vs Ferreira

Ngày 6 tháng 5 năm 2021

Thẻ chính (ESPN lúc 9 giờ tối ET); Prelims (ESPN lúc 7 giờ chiều ET); Prelims (ESPN+ lúc 5:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 2: MacDonald Vs. Millender

29 tháng 4,

Thẻ chính (ESPN2 lúc 9 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 6:00 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 1: Pettis Vs. Collard

23 tháng 4,

Thẻ chính (ESPN2 lúc 9 giờ tối ET); Prelims (ESPN+ lúc 5:30 chiều ET)

Thẻ chính

Undercard

PFL 10: Harrison vs Pacheco 2

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Thẻ chính

Undercard

PFL 8 2019

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

Thẻ chính

Undercard

PFL 7: Harrison vs Dalziel

Ngày 11 tháng 10 năm 2019

Thẻ chính

Undercard

PFL 6: Ishii Vs. Rosholt

Ngày 8 tháng 8,

Thẻ chính

Undercard

PFL 5: Wade Vs. Aliev

Ngày 25 tháng 7,

Thẻ chính

Undercard

PFL 4 (2019)

Ngày 11 tháng 7 năm 2019

Thẻ chính

Undercard