UFC London

tttt bd Claudio Henrique da Silva vs Nicolas Dalby

Ngày 23 tháng 7 năm 2022 O2, London Thẻ chính (ESPN+ lúc 2 giờ chiều ET); Prelims (ESPN+ lúc 11 giờ sáng ET)

Nicolas Dalby def. Claudio Henrique da Silva


Nicolas Dalby def. Claudio Silva thông qua quyết định nhất trí (29-28, 29-28, 29-27)

TRỰC TIẾP! Kết quả của UFC London & Play-by-play!

Kết quả phát trực tiếp của UFC London, cập nhật play-by-play cho Curtis Blaydes vs Tom Aspinall do MMA tổ chức phát trực tuyến trên ESPN+ Today (Sat., ngày 23 tháng 7 năm 2022) từ O2 Arena ở London, Anh, cũng ...

Thời gian bắt đầu của UFC London, người đang chiến đấu hôm nay!

Hoàn thành bản xem trước thẻ chiến đấu UFC London cho sự kiện "Blaydes vs Aspinall" hôm nay (Sat., ngày 23 tháng 7 năm 2022) trên ESPN+. Nhận thời gian bắt đầu, địa điểm, ngày, đơn đặt hàng, kênh truyền hình, xếp hàng và ...

TRỰC TIẾP! UFC London Stream Stream Stream

Kết quả cân nặng sớm của UFC London, luồng video trực tiếp cho sự kiện MMA do Curtis Blaydes vs Tom Aspinall dẫn đầu trên ESPN+ vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2022 bên trong Đấu trường O2 ở London, Anh, cũng có Paddy ...

Thêm tin tức của Claudio Silva so với Nicolas Dalby

Ngày: 23 tháng 7 năm 2022

Claudio Henrique da Silva Nicolas Dalby
39 tuổi tác 37
Chiều cao 5'11
185lbs trọng lượng 170lbs