skill invoker dota 2 Mike Perry

Chỉ số máy bay chiến đấu

Tuổi tác 30
Trọng lượng 170lbs
Nơi sinh Hoa Kỳ

Tin tức