UFC Vegas 59

dota 2 jungle items Sam Alvey vs Michal Oleksiejczuk

Ngày 6 tháng 8 năm 2022 UFC Apex ở Las Vegas, Nevada Thẻ chính (ESPN, ESPN+ lúc 10 giờ tối ET); Thẻ sơ bộ (ESPN/ESPN+ lúc 7 giờ tối ET)

Michal Oleksiejczuk def. Sam Alvey


Michal Oleksiejczuk def. Sam Alvey qua vòng đầu tiên (1:56)

Này, Jake! Đại lý miễn phí Alvey trêu chọc cuộc họp Paul

Thời gian của Sam Alvey, bên trong Octagon dường như đã kết thúc ... bây giờ.

‘Smilin xông Sam, thiết lập có dây có dây

Theo Alvey, Michal Oleksiejczuk đã tìm cách phá vỡ hàm số lớn đầu tiên của cuộc chiến của họ đêm qua.

Sam Alvey phát hành tuyên bố sau lần thứ chín không liên tiếp

Đây có phải là kết thúc của "Smilin xông Sam" trong Octagon?

Thêm Sam Alvey vs Michal Oleksiejczuk News

Ngày: ngày 6 tháng 8 năm 2022

Sam Alvey Michal Oleksiejczuk
36 tuổi tác 27
6'2 " Chiều cao 6'0
185lbs trọng lượng 205lbs