perfect world dota 2 Charles Oliveira

UFC trên FOX 2 Kết quả: Charles Olivera đánh bại Eric một cách khôn ngoan bằng cách đệ trình (Slicer bê) lúc 1:43 của Vòng 1.

Chỉ số máy bay chiến đấu

Tên nick Làm bronx
Chiều cao 6'2 "
Trọng lượng 145lbs
Nơi sinh São Paulo, Brazil

Tin tức Oliveira