lich da banh vong loai world cup 2022 Marc-Andre Barrait

Chỉ số máy bay chiến đấu

Tuổi tác 32
Chiều cao 6'1
Trọng lượng 185lbs
Nơi sinh Canada

Tin tức