PFL playoffs 3

lịch vòng loại world cup bảng g Zebenzui Ruiz vs Raphael Uchegbu

Ngày 20 tháng 8 năm 2022 Đấu trường hộp đồng, London

Zebenzui Ruiz def. Raphael Uchegbu


Zebenzui Ruiz def. Raphael Uchegbu thông qua quyết định nhất trí (29-28, 29-28, 29-27)

Ngày: 20 tháng 8 năm 2022

Zebenzui Ruiz Raphael Uchegbu
tuổi tác
Chiều cao
trọng lượng 135lbs