lịch thi đấu can 2022 Ciryl Gane

Chỉ số máy bay chiến đấu

Chiều cao 6'5
Trọng lượng 265lbs
Nơi sinh Pháp

Tin tức