vòng loại thứ 3 khu vực châu á Ng??i ch?i megaphone c th? nhng