mấy h việt nam đá bóng Ng??i ch?i megaphone c th? nhng