fifa world cup 2022 FanPost

Bisping nên huấn luyện/tư vấn cho đến khi xuống xe.Lý do số 1 tại sao.


Không có gì ngoài sự tôn trọng cho đến khi ngay cả trong những mất mát. Anh ấy luôn mang nó. Không bao giờ trong một cuộc chiến nhàm chán.

Bisping có khả năng hàng đầu để tránh hạ gục. Tôi nghĩ rằng cho đến khi nên nói chuyện với Bisping, có thể theo cách huấn luyện/tư vấn. Bisping là một con ngựa trong đó. Không có ý định chơi chữ. Một dota 2 update chiến binh Anh với người khác.

Hầu hết người hâm mộ UFC dày dạn sẽ cười khúc khích tại danh hiệu. Một số có thể biết rõ về Bisping, những người khác sẽ không. Vì vậy, ở đó.