esport legend Jessica Andrade

Chỉ số máy bay chiến đấu

Tên nick Bate Estaca
Tuổi tác 30
Chiều cao 5'3 "
Trọng lượng 135lbs
Nơi sinh Brazil

Tin tức Andrade