dota mmr Bellator 273: Bader vs. Moldavsky

Ngày 29 tháng 1 năm 2022 Trung tâm dấu chân, Phoenix, Ariz. Thẻ chính (10 giờ tối ET trên Showtime): Prelims (YouTube lúc 7 giờ tối ET)

Phỏng đoán!Bellator 284 Xem trước thẻ chính, Picks nhanh

Hoàn thành dự đoán Bellator 284, Bản xem trước thẻ chính đầy đủ cho "Gracie vs Yamauchi" ở Sioux Falls, South Dakota.

Scott Coker: Fedor Emelianenko ‘Thực sự muốn Ryan Ryan Bader Rematch trước khi nghỉ hưu

+

Theo Scott Coker, Fedor Emelianenko muốn chạy lại với Ryan Bader.

Phỏng đoán! Bellator 283 Xem trước thẻ chính, chọn nhanh

Hoàn thành dự đoán Bellator 283, Bản xem trước thẻ chính đầy đủ cho sự kiện "Lima vs Jackson" tại Tacoma, Washington.

Thêm Bellator 273: Bader vs. Moldavsky News

Thẻ chính

Undercard