dota matches DWCS mùa 6: Tuần 2

Ngày 2 tháng 8 năm 2022 UFC Apex ở Las Vegas, Nevada ESPN+ lúc 8 giờ chiều Et