PFL playoffs 3

dota Omar Hussein vs Alex Chizov

Ngày 20 tháng 8 năm 2022 Đấu trường hộp đồng, London

Alex Chizov def. Omar Hussein


Alex Chizov def. Omar Hussein thông qua đệ trình (Choke phía sau)-Vòng 2, 4:12

TRỰC TIẾP! PFL playoffs 3 kết quả, phát trực tuyến các bản cập nhật play-by-play

Playoff PFL 2022 2022 tiếp tục ngày hôm nay (Sat., ngày 20 tháng 8 năm 2022) bên trong Copper Box Arena ở London, Anh, phát trực tiếp trên ESPN+ và ESPN.

Thêm Omar Hussein vs Alex Chizov Tin tức

Ngày: 20 tháng 8 năm 2022

Omar Hussein Alex Chizov
tuổi tác
Chiều cao
trọng lượng