chỉ số fo4 Grishin Maxim

Chỉ số máy bay chiến đấu

Tuổi tác 38
Trọng lượng 220lbs
Nơi sinh Tambov, Liên Xô

Grishin News