các gói cầu thủ trong fo4 Lịch trình chiến đấu của UFC

DWCS mùa 6: Tuần

Ngày 30 tháng 8,

Thẻ chính (ESPN+ lúc 8 giờ tối ET)

UFC Paris: Gane Vs. Tuivesa

Ngày 3 tháng 9,

Thẻ chính (ESPN+ lúc 3 giờ chiều ET); Prelims (ESPN+ lúc 12 giờ chiều ET)

UFC 279: Chimeav Vs. Diaz

Ngày 10 tháng 9,

Thẻ chính (ESPN+ PPV lúc 10 giờ tối ET); Prims (8 giờ tối ET trên ESPNews/ESPN+, 6:00 chiều ET trên ESPN+ và UFC Fight)

UFC Vegas 60: Sandhagen vs Yadong

Ngày 17 tháng 9 năm 2022

UFC Vegas 61: Dern vs Xiaonan

Ngày 1 tháng 10 năm 2022

UFC Vegas 62: Cannonier vs Strickland

Ngày 15 tháng 10 năm 2022

UFC 281

Ngày 12 tháng 11 năm 2022

Thẻ chính (ESPN+ PPV lúc 10 giờ tối ET)