bongda doituyenvietnam Brad Riddell

Chỉ số máy bay chiến đấu

Chiều cao 5'8
Trọng lượng 170lbs
Nơi sinh New Zealand

Tin tức