bảng xếp hạng vòng loại việt nam Tom Aspinall

Chỉ số máy bay chiến đấu

Chiều cao 6-foot-5
Trọng lượng 255

Tin tức Aspinall